Hakkında

ENİSOLAR

İnsanoğlu binlerce yıllık serüveni boyunca doğal kaynakları bilinçsizce tüketmiş ve bu, yarınlarımızı tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. İnsanoğlu bu tehdidi ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda fark edebilmiştir. Yeryüzündeki tüm enerji formlarının hammaddesi güneştir. Suyun dünyadaki döngüsü, besin zincirinin ilk halkası olan fotosentez, fosil yakıtların oluşumu için gereken fiziksel şartların oluşumu tamamen güneşe bağımlı süreçlerdir. ENİSOLAR bu noktadan hareketle sürdürülebilir gelişimin, sürdürülebilir enerji kaynakları ile mümkün olabileceği ilkesini benimseyerek yenilenebilir enerji kaynaklarının hayatımızdaki payını artırmak amacı ile kurulmuştur.

2000 MW

Proje Geliştirilmesi

* 2021 İtibari ile

Amaç

ENİSOLAR, bir enerji çözümleri firması olarak taşıdığı “her zaman, her yerde, kesintisiz enerji” sağlama sorumluluğunu başta rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yerine getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak ve dünya çapında bir kimlik oluşturmaktır.

Tarihçe

2006 Kuruluş

2007 İlk On-Grid Güneş Projesi

2008 Rüzgar Sektörüne İlk Adım

2012 Lisanslı Güneş Yatırım Şirketi: Aten Elektrik A.Ş.

2013 Rüzgar Lisans Başvuruları: 1.400 MW

2014 Lisanssız Güneş Yatırım Şirketi: 999 Elektrik Üretim A.Ş.

2016 Kiev Ofisi Açılış, 240 MW Proje Geliştirme

2017 Amsterdam Ofisi Açılış, Kurumsal Holding Yapısı

2019 Ukrayna 240 MW İnşaat Ruhsatı