Kalite Politikası

Kalite Politikası

Deneyim ve tecrübesi ile global bir kimliğe sahip olmayı hedefleyen ENİSOLAR’da Kalite Politikası;


• Şirket misyon ve vizyonuna uygun hareket etmek,
• Müşteri talep ve beklentilerini, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde uygun biçimde karşılamak,
• Yenilenebilir enerji sektöründe mevcut olan en yeni teknoloji, sistem ve çalışma yöntemlerini kullanarak kaliteli hizmet sunmak,
• Tüm faaliyetlerde kalite yönetim sistemlerine uygun biçimde hareket etmek,
• Bilgi birikimini sürekli olarak çalışanlara aktararak istihdam gücünü sürekli geliştirmek ve ürün ile hizmet kalitesini artırmak,
• Sunulan tüm ürün ve hizmetlerde, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
• Tüm faaliyetlerde şeffaf ve gelişime açık bir yönetim sergilemek,
• Satış ve kurulum sonrası hizmetler hususunda en iyi desteği vermek,
• Topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş hacmini sürekli geliştirmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.