Sürdürülebilirlik

BİRLİKTE GELECEĞE

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunan, dünya çapında bir kimlik oluşturmak isteyen ENİSOLAR, bu alandaki tüm projelerinizde çözüm ortağınız olmaya adaydır.

ENİSOLAR, geleceğin dünyasını inşa etmenin, yalnızca sürdürülebilir gelişim ile mümkün olduğunun bilinci ile hareket etmekte ve tüm proje ve çalışmalarında sürdürülebilirliği ilk amaç olarak belirlemektedir. Doğal kaynakların sınırlı olduğunun farkında olarak tüm strateji ve iş süreçlerini, sürdürülebilirliği gözeten bir yaklaşımla planlar.

ENİSOLAR olarak 2022 yılında sürdürülebilir gelişimin en önemli adımlarından biri olan çevreyi koruma adına;

• ISO 14064 – Karbon ayak izi azaltımı,
• Atık yönetimi,
• Enerji ve su tasarrufu,
• Geri dönüşüm,

başlıkları altında “Karbon Avcıları” yapılandırmaları hizmete geçirildi, bu yapılandırmaların kapsamı şu şekildedir;

• Ofis kapanış kontrol listesi

ENİSOLAR “Ofis Kapanış Kontrol Listesi” uygulaması ile mesai saatlerinin bitiminde ofiste bulunan hiçbir elektrikli cihazın açık olmadığının teminatını ofisten en son çıkış yapan personelinden almaktadır. Belirtilen ofis uygulamaları ile mesai saatleri dışında herhangi bir cihazın gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçilmektedir, bu sayede elektrik tüketimi ve klima kullanımından doğan kaçak gaz salınımı en aza indirgenerek karbon ayak izi azaltımı gerçekleşmektedir.

• Müsvedde kâğıt havuzu & yazıcı

Yapılan iş gereği ofisimizde kâğıt ve yazıcı kullanımı göz ardı edilemeyecek miktardadır fakat kullanılan kâğıtların ve yazıcıdan alınan çıktıların bir kısmı çeşitli hatalar nedeni ile kullanılamamaktadır. Kullanılamayan kağıtların ihtiyaç duyulması takdirinde farklı kullanım alanlarında değerlendirilebilmesi için müsvedde kâğıt kavuzu ve yazıcı uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile gerektiği takdirde müsvedde kâğıdın temiz sayfasına çıktı alınabilir veya ofis personeli tarafından çeşitli hesaplama, not alma vb. uygulamalarda kullanılabilir.

• Fotoselli havlu cihazı kullanımı

Ortak kullanım alanlarımız olan lavabolarda el kurulama işlemi için kullanılan z peçetelik yerine otomatik sensörlü̈ havlu makinesi olacak şekilde el kurulma sistemi revize edildi. Bu sayede ofis personelimiz için en uygun kâğıt miktarını ve kâğıt verme süresini ayarlayarak gereksiz kâğıt kullanımının önüne geçiyoruz.

• Atık yağ toplama havuzu

Ofiste bulunan 5 litre hacme sahip atık yağ toplama havuzu ile evde biriktirmiş olduğumuz atık yağları geri dönüşüme kazandırıyoruz, bu çalışma sayesinde atık yağların yanlış bertarafı ile ortaya çıkabilecek su ve çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz.

• Cam suluk sistemi

Ofiste bulunan bulaşık yıkamadan kaynaklı su ve enerji tüketimini en aza indirgemek için kişisel cam suluk uygulamasına geçildi. Bu uygulama sayesinde bulaşık makinasını daha az çalıştırarak su ve enerji tüketimini azaltmayı hedefliyoruz.

• Geri dönüşüm kutularının düzenli takibi

Ofiste bulunan cam, kâğıt, plastik, metal ve pil geri dönüşüm kutularının takibi haftalık olarak gerçekleştiriliyor ve geri dönüşüm kutuları belirlenen azami doluluk oranına ulaştığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu kuruluş tarafından geri dönüşüm atıklarının alınması hizmeti sağlanıyor.

• Ofis güneş enerjisi santrali çalışmaları

ENİSOLAR’ın “ISO 14064 Karbon Ayak İzi Azalımı” ve “Net Zero” hedefleri doğrultusunda ofis çatısına montajı tamamlanan ve Ocak 2023 itibari ile devreye alınacak olan güneş enerjisi santrali ile elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten karşılamayı hedefliyoruz.

• Elektrikli araç filosunun genişletilmesi

Şirket bünyesinde bulunan elektrikli araçları aktif olarak kullanarak yakıt tüketiminden kaynaklanan emisyonları en aza indirgemeyi hedefliyor, elektrikli araç filosunu genişleterek ve çatıda bulunan güneş enerjisi santralinden üretilecek elektrik ile araçları şarj ederek ofis içi ulaşım emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.

• Ofis personeli için ayın karbon avcısı ödülü sistemi

Ofis personelimizin karbon ayak izi ile olan mücadelesini hızlandırmak ve toplumsal bilinci arttırmak için aylık olarak ofisin karbon ayak izi konusunda en bilinçli personeline sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif vb. alanlarda sürpriz hediyeler vermeyi hedefliyoruz. Ayın karbon avcısı seçiminde ilgili personel tarafından ofise getirilen atık yağ miktarı ve pil sayısı gibi etkenler kayıt altına alınarak, objektif olarak yapılacak değerlendirme sonucu karar verilecektir.

ENİSOLAR olarak sürdürülebilir gelişim projesinde bizlere eşlik ettiğiniz ve çabaladığınız daha güzel bir gelecek için teşekkür ederiz.

İklimi değil, kendimizi değiştirelim.