Güneş Enerjisi Yatırımı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Güneş Enerji Sistemleri

6446 sayılı 30.03.2013 tarihinde yayınlanan yeni Elektrik Piyasası Kanunu’na göre kurulu gücü azami 1 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi yatırımcıları, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüklerinden muaftır. Bu madde sayesinde Türkiye’de tüketiciler aynı zamanda elektrik üreticisi olarak kendi iç tüketimlerini karşılama ve fazla üretimlerini de kanunun belirlediği birim fiyatlardan elektrik dağıtım şirketine satma imkanına sahip olmuşlardır. Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde lisanssız elektrik üretimi için başvurular bölgenin elektrik dağıtım şirketine yapılmakta, dağıtım şirketi tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu başvurusu olumlu bulunan projelere çağrı mektubu gönderilmekte ve tesisle ilgili teknik proje ve bilgiler istenmektedir. Bu aşamaları geçen projeler ilgili dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yaparak sisteme bağlanabilmektedirler.

Firmamız 2006 yılından beri Türkiye ve komşu ülkelerde yaptığı güneş enerjisi projelerinden edindiği tecrübe ve sektörde ün kazanmış üretici ve çözüm ortaklarının engin tecrübeleri ile lisanssız fotovoltaik projeleriniz için tüm aşamaları birlikte yürütebileceğiniz bir sistem ve hizmet sağlayıcıdır.

Projeleriniz için verebileceğimiz başlıca hizmetler;
• Tesisin yeri, elektrik tüketimi ve kaynak analizi ile konsept proje çalışması ve kurulu güç tespiti,
• Kurulacak tesisin yerleşimi, vaziyet planı, detaylı kablolama planları ve taşıyıcı konstrüksiyon bağlantı elemanları tasarımı,
• Uygulama projesi ile detaylı keşif hazırlanması, teknik şartname ve fiyat teklifi çalışmaları,
• Uygulama projesi hazırlanmış projeler için gölgeleme analizi, ufuk çizgisi analizi, sistem eleman ve şebeke kayıplarının ve birçok parametrenin de göz önünde bulundurulduğu detaylı enerji üretim analiz çalışması,
• Enerji üretim analizi ile elde edilen üretim değerlerinin detaylı ve farklı senaryolara göre fizibilitelere işlenmesi,
• Yatırımcının finansal pozisyonuna göre kurulacak sistem için çeşitli finansman araçları ve kredi teklifleri toplanması,
• Elektrik dağıtım şirketine sunulacak tüm bilgi-belge-proje ve hesapların hazırlanarak dağıtım şirketi onayına sunulması ve onay süreçlerinin takibi,
• Fotovoltaik tesis inşaatı için gerekebilecek her türlü kazı, tesfiye, reglaj, hafriyat vb. altyapı işleri ile taşıyıcı konsrüksiyon imalat veya tedariği, sahaya nakliye ve montajı,
• PV panel, inverter, kablo, konnektör, iletişim sistemleri, ölçüm ve takip sistemleri ile bir PV sistemi oluşturan ve yatırımcının ek olarak talep edebileceği tüm donanımın tedarik, ithalat ve montajı,
• PV sisteminin devreye alınması, dağıtım şirketi geçici ve kesin kabul işleri, üretim verilerinin takibi, talep üzerine akredite izleme ve raporlama hizmetleri,
• Operasyonel PV sistemler için servis ve arıza giderme işleri, periyodik veya önleyici bakım, acil servis ve onarım işleri şeklinde özetlenebilir.

PROJELER

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ