Sıfır Karbon Enerji Dönüşüm Projeleri

PROJE GELİŞTİRME

“Sıfır Karbon”
Enerji Dönüşüm Projeleri

İklim krizi ile mücadelenin en önemli yapıtaşlarından biri, Sıfır Karbon politikasıdır. Enisolar, bu amaçla imzalanan Paris Anlaşması’nın gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmeyi, şirket temellerini atarken taahhüt etmiştir. Yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaşması, iklim kriziyle mücadele büyük bir adımdır. Global ölçekte Sıfır Karbon politikasının uygulanabilmesi için enerji sektörünün de bu değişime ayak uydurması zorunludur. Enisolar bu amaçla yenilenebilir enerji sektöründeki bilgi ve deneyimininden faydalanarak müşterilerine Sıfır Karbon Enerji Üretimi konusunda proje desteği sunmaktadır.